• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Ústí n.L.: Slavné lokální značky z regionu

Cílem projektu „Originally made in Ústí nad Labem", je prezentace a propagace města Ústí nad Labem ve spojení se slavnými značkami formou reklamní kampaně. Tento projekt se snaží připomenout občanům existenci tradičních regionálních značek produktů, které byly či jsou s městem Ústí nad Labem spojeny. Město totiž vyrostlo z průmyslové tradice, jeho image je však spojována pouze s negativními aspekty této činnosti. Především připomíná, že dědictvím této průmyslové tradice nejsou pouze tovární komíny, ale řada proslulých českých značek. Některé mají za sebou více než sto let své existence a dodnes se těší svému věhlasu. Problémem je, že řada pamětníků na to zapomněla a mladší generace o těchto výrobcích většinou ani netuší.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Ústí nad Labem
Kontakt: Statutární město Ústí nad Labem
Organizace: Magistrát města Ústí nad Labem
Téma: Podnikání, investice, stavebnictví, suroviny
Místní tradice, patriotismus a folklor

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout?

Slavné tradiční značky hledalo město společně s pracovníky Muzea města Ústí nad Labem, Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně, výtvarníky, grafiky a dalšími subjekty. Mezi tyto značky patří ústecká piva Březňák a Zlatopramen, likér Klášterní tajemství, lihovina Stará myslivecká, mýdlo s jelenem, kosmetické přípravky Elida a další. Pro projekt byl objeven i regionální pekařský výrobek Trmická maková mušle, jejíž příprava se stala soutěžní disciplínou jedné z tematických akcí.

Výstup, tedy Slavné ústecké značky, byly zpracovány do podoby propagačních předmětů, které jsou nabízeny v Informačním středisku města a jsou prezentovány při příležitosti různých městských akcí. Každé z dárkových balení je opatřeno informací (i v jazykových mutacích), jakou vazbu mají dané výrobky na město. Ve spolupráci s Českým rozhlasem SEVER vznikl také CD s mluveným slovem, kde jsou všechny ústecké značky představeny. Mimo to vznikla série replik starých plechových cedulí a série magnetek. 

Začátek aktivity: 01.04.2011
Konec aktivity: 30.04.2014
Příloha
Jak byla aktivita financována? Převážně z rozpočtu města na daný kalendářní rok.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Propagační kampaň získala jednotný design, včetně nově vytvořeného loga „Originally made in Ústí nad Labem“. V rámci propagace bylo využito jak klasických letáků, plakátů či pozvánek, tak i formát billboardu. K přípravě mediální kampaně byli přizváni vedle herců i umělci z oblasti výtvarného umění. Motiv slavných lokálních značek získal podobu klipu (ke zhlédnutí zde). Vzniklo také pop-artové zpracování tématu, které se objevilo na buttonech, tričkách, a bylo využito na kalendářích pro rok 2012 a 2013.

Kampaň provázela výstava v Informačním středisku města Ústí nad Labem. Jednotlivé značky „Originally made in Ústí nad Labem“ pak byly prezentovány v rámci tematických akcí. 


Příloha:

Aktéři

Název: Statutární město Ústí nad Labem
IČO nebo jiný registrační údaj: 00081531
Adresa: Velká Hradební 236/8, 401 00 Ústí nad Labem
Web: http://www.usti-nad-labem.cz

Další aktéři

Název:Muzeum města Ústí nad Labem
IČO nebo jiný registrační údaj:00361321
Adresa:Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem
Web:http://www.muzeumusti.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Ústí nad Labem

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu