• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Praha 12: Projekt "Cukrkandl" - komunitní využití brownfieldu

Část uzavřeného pozemku po bývalém Modřanském cukrovaru byla zpřístupněna veřejnosti pro vytvoření univerzálního místa pro setkávání komunit a jejich sportovní, společenské a jiné vyžití. Projekt spojuje celou řadu přínosů. Je komunitní, spojuje různé skupiny a zájmy. Je otevřený všem, ale cílený především lokálně. Využívá prostor a zkrášluje město, konkrétně plochu, která by jinak působila řadu let negativně. Poskytuje příležitost pro aktivitu realizaci dobrých nápadů obyvatel. Vše je dobrovolné, spontánní. Nemá žádné negativní dopady, nevyvolává žádné negativní reakce. Přináší radost.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Praha 12
Příjmení, jméno: Jiří Hladovec
Organizace: MČ Praha 12
E-mail: hladovec.jiri@praha12.cz
Téma: Odpady, staré ekologické zátěže, brownfields
Kultura, společenský život, volnočasové aktivity, dobrovolnictví

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Projekt byl nastartován na jaře 2018, zdaleka není u konce, ale již existuje: cykloservis s kavárnou fungujícící zároveň jako půjčovna sportovního náčiní, hřiště pro volejbal /nohejbal včetně vybavení, plácek a vybavení na petanque, bicrossová dráha, dětské hřiště, venkovní posilovna, letní kino, které má za sebou několik úspěšných promítání, komunitní zahrada Kokoza s první úrodou. V Cukrkandlu během jeho první sezóny proběhla řada společenských akcí, vznikla a vznikají nové vazby lidí, kteří se zde scházejí ke společnému využití volného času. Vznikly další nápady a plány na jejich realizaci. Realizované společenské akce uvedeny např. na http://www.praha12.cz/vismo/fulltext.asp?hledani=1&id_org=80112&query=Cukrkandl&submit.x=15&submit.y=6
Začátek aktivity: 01.05.2018
Jak byla aktivita financována? Především ze soukromých zdrojů. MČ přispívá především záštitou, pomocí při medializaci, propojováním lidí (síťování) a stejně jako ostatní účastníci i návrhy a nápady.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Nevěřit paušalizujícícm negativním předsudkům o developerech. Hledat společné zájmy a příležitosti spolupráce mezi sektory a příležitosti pro aktivitu a obyvatel.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Pozitivní: 1.Programově vstřícný přístup firmy Skanska reality vůči komunitě a samosprávě (viz projekt https://reality.skanska.cz/dobry-soused), personální podpora a výborná komunikace projektu ze strany této firmy. 2. Politická podpora vedení MČ projektu, využití vazeb městské části a mediální podpory projektu, připravenost municipality na tuto příležitost i díky zkušenosem z NSZM ČR, díky rozvinuté spolupráci a komunikaci s veřejností, neziskovými organizacemi, existence kontaktů a vazeb. Personální připravenost v rámci úřadu MČ (existence zkušeného týmu pro ZMČ)

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Ekonomické a společenské dopady nebyly zatím měřeny. Projekt je velmi komplexní a měřit všechny jeho dopady například penězi by bylo velmi obtížné a patrně málo vypovídající. Do budoucna by mohl být pocit veřejnosti z tohoto projektu předmětem anketní otázky při průzkumu například spokojenosti obyvatel. Nepochybně se projekt projeví i v budoucích pocitových mapách.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Projekt je na začátku a jistě se bude dál rozvíjet.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? články v novinách, na webech (jak webu praha12.cz tak na webu reality.skanska.cz a dalších, facebook, youtube, PrahaTV, plakáty
Příloha:
Web projektu HTML ()

Aktéři

Název: Skanska reality
Web: https://reality.skanska.cz/

Další aktéři

Název:MČ Praha 12 - na základě smlouvy o spolupráci
Web:http://www.praha12.cz/

Název:

Spartak Modřany
Web:http://spartakmodrany.cz/

Název:

RouBike-coffee
Web:https://cs-cz.facebook.com/roubike.cz/

Název:

Kokoza o.p.s.
Web:https://www.kokoza.cz/
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu