• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Vsetín: Osobnosti Valašska v Masarykově veřejné knihovně

Valašský region, ve kterém se město Vsetín nachází, má bohatou kulturní historii, folklór a silné tradice, na které navazuje do dnešních dní. Občané města a přilehlých obcí jsou na ně hrdí, zakládají si na nich a usilují o jejich udržení. Na Vsetínsku se narodila a působila zde řada výtvarných umělců, kteří zachytili půvab kraje ve stovkách maleb a plastik, literátů, divadelníků, sportovců atd. Tradici lidové kultury již po mnoho desetiletí uchovávají soubory valašských písní a tanců. Vsetín se stal z nevelkého městečka během uplynulého století významným střediskem průmyslu, hospodářského, kulturního a sportovního života. Valašsko je z pohledu své minulosti a místopisu zajímavé nejen pro místní, ale také pro návštěvníky či badatele z jiných regionů.

Vzniká potřeba informace o osobnostech a místech někde systematicky shromažďovat, třídit a pak dále prezentovat. Vedle činnosti archívu či muzea plní tuto funkci také knihovna.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Vsetín
Příjmení, jméno: Bc. Tereza Barvíková
Organizace: Město Vsetín
E-mail: tereza.barvikova@mestovsetin.cz
Telefon: 571,491,551
Téma: Školy, školská zařízení, knihovny, vzdělávací centra - budovy, vybavení, personál; planování
Místní tradice, patriotismus a folklor

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Od roku 2019 je v rámci webových stránek Masarykovy veřejné knihovny Vsetín spuštěný webový portál „Osobnosti Valašska“ (www.osobnostivalasska.cz) věnovaný valašským osobnostem. Jeho cílem je zvýšit povědomí o známých osobnostech z nejrůznějších oblastí společenského, uměleckého, sportovního a vědeckého života, jejichž život je s Valašskem spjat buď od dětství, nebo si k němu vytvořili vztah až v dospělosti a propojit jejich působení s místopisem – významnými regionálními lokalitami.

Vytvořením portálu reagovala knihovna na velmi časté dotazy uživatelů v rámci činnosti svého regionálního oddělení. Mnoho lidí zjišťuje z nejrůznějších důvodů informace o osobnostech působících v regionu, zajímá se o historii, dohledává prameny, osudy lidí a míst, životní příběhy i kořeny a Genia Loci svého místa.

Databázi oceňují nejen studenti, novináři a badatelé, ale všichni, kdo chtějí zjistit více o osobnostech valašského regionu, ať již jsou z našeho kraje či jiných koutů republiky či zahraničí. Cílovou skupinou je širší veřejnost, odborná veřejnost – novináři a publicisté, muzejníci, badatelé, učitelé a pedagogové, studenti.

Web je plně responzivní, systematicky a přehledně třídí valašské osobnosti (prozatím přes 600 hesel) přehledně dle různých kategorií (obor činnosti, jméno, místo a datum narození / úmrtí, ocenění atd.), a to i za pomoci pokročilého vyhledávání. Součástí báze je databanka médií, databáze „štítků“ činností nebo mapa využívající GPS souřadnic. Osobnosti jsou v mapě zaneseny buď na základě místa narození, nebo místa působení s co největší přesností. Na jednotlivá místa Valašska se tak lze skutečně podívat jako na unikátní ""Genia Loci""…

V rámci další fáze rozvoje portálu Osobnosti Valašska bude web rozšířen o nové prvky:

- Místa Valašska – propojení osobností Valašska s místy a zapracování nových zajímavých míst z pohledu historie, kultury, regionálních tradic (zobrazení míst na Google mapě formou špendlíků, rozčlenění do různých úrovní, hierarchie atd.)
- Kvíz o valašských osobnostech – online vědomostní kvíz o valašských osobnostech; doplnění o kvízový modul umožní nastavení různých kvízů formou otázek s několika možnostmi odpovědí. Obsah kvízu bude vytvářet pracovník knihovny. Typové otázky kvízu: Kdo je to (poznej dle fotografie, díla, zařaď dle období…). Propojení odkazu na web, sociální sítě.
– zapojení kontaktního formuláře, který se bude zobrazovat na konci každé stránky a umožní zpětnou vazbu uživatelů pro případné doplnění informací o jednotlivých osobnostech
Více informací na www.osobnostivalasska.cz
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? "ANO
FOTODOKUMENTACE"
Začátek aktivity: 01.10.2019
Příloha
Jak byla aktivita financována? Aktivita je financována z rozpočtu Masarykovy veřejné knihovny Vsetín

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Shledáváme jako velmi užitečné, když každá obec / město má v systematické, utříděné podobě shromážděny informace o významných osobnostech a lidech, kteří ovlivnili život a vývoj regionu. Volně přístupná webová databáze / portál je k tomu účelu výborná. S jejím sestavením a udržením je spojena náročná práce a neustálý vývoj, který je třeba podpořit. Knihovny jsou v tomto směru idelním místem pro její provozování.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Je třeba neustále dodržovat aktuálnost webu, mít na něm relevantní a ověřené informace, zajistit souhlasy uváděných osobností (jejich rodin), fotografie atp.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Slovní zhodnocení po konkrétní akce v týmu pracovníků knihovny a partnerů, reakce návštěvníků webu, tazatelů a uživatelů portálu, kontaktování od navrhovatelů změn, nových osobností v portálu.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Knihovna má v plánu pokračovat v započaté aktivitě i v dalších obdobích, postupně získává důvěru a shledává aktivity tohoto typu jako velmi přínosné pro komunitu.Plánuje také inovace, aktualizace a zapojení nových prvků do portálu (zábavná forma kvízu, kontaktní formulář atd.)

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Knihovna průběžně informuje a aktivitě na svém webu, sociálních sítích a předává je regionálním médiím (Vsetínské noviny, Valašský deník, Jalovec, Český rozhlas), informuje o aktivitách v pravidelném měsíčním magazínu knihovny nebo v odborných časopisech (Čtenář, U nás).

Další poznámky

Další poznámky Masarykova veřejná knihovna Vsetín působí jako komunitní a vzdělávací centrum v obci. Je důvěryhodným místem a ve své činnosti se zaměřuje na různé cílové skupiny, podporuje mezigenerační vztahy, posiluje čtenářství, ale také mediální či občanskou gramotnost. Zaměřuje se na děti, rodiny s dětmi, seniory, je místem pro sociálně vyloučené spoluobčany - nezaměstnané, zdravotně handicapované atd. Výraznou úlohu sehrává v oblasti informační – sbírá, shromažďuje, zpracovává a zprostředkovává inforamce a zdroje nejrůznějšího charakteru. Její silnou stránkou je také zpracovávání a uchovávání informací v souvislosti s historií a regionem. Má přes 7500 registrovaných členů a ročně ji navštíví téměř 200 000 návštěvníků (statistika k 12/2019).

Aktéři

Název: Masarykova veřejná knihovna Vsetín
IČO nebo jiný registrační údaj: 00851817
Adresa: Dolní náměstí 1356, Vsetín 755 01
Web: http://www.mvk.cz

Další aktéři

Název:Muzeum regionu Valašsko
IČO nebo jiný registrační údaj:00098574
Adresa:Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín
Web:http://www.muzeumvalassko.cz/
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu