• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Jihlava: Inkubátor "Jihlava vzdělává kulturou"

Projekt Jihlava vzdělává kulturou si klade za cíl podpořit vznik kvalitních vzdělávacích programů, které využívají místní kulturní a umělecké aktivity. Jedná se o iniciativu města, která vychází ze Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch 2017-2024. Jde o trojstrannou komunikační platformu mezi školami (učitelé, ředitelé), kulturními aktéry (lektoři, umělci, ředitelé kulturních institucí) a municipalitou (úředníci, politici). Pro Statutární město Jihlava projekt koordinuje zapsaný spolek KVAS.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Jihlava
Příjmení, jméno: Mgr. Čermáková Silvie
Organizace: statutární město Jihlava
E-mail: silvie.cermakova@jihlava-city.cz
Téma: Kultura, společenský život, volnočasové aktivity, dobrovolnictví

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? "V listopadu 2017 byl inkubátor odstartován inspirační konferencí v jihlavském DIODu, následovalo několik pracovních setkání mezi pedagogy, zástupci kulturních organizací a umělci zaměřených na vhodnost, užitečnost a kvalitu vznikajících programů.
V květnu 2018 mělo veřejnou prezentaci sedm podpořených programů, které nabídli jihlavští kulturní aktéři: Centrum dokumentárního filmu, DIOD, Dům Gustava Mahlera, Horácké divadlo Jihlava, Muzeum Vysočiny Jihlava, Městská knihovna Jihlava, Nultá generace, Oblastní galerie Vysočiny a UNArchitekti.
Celkem bylo pro školní rok 2018/19 rozděleno 445 000 Kč pro sedm kulturně vzdělávacích programů. Obohacení školní výuky využilo více než pět set dětí z patnácti škol. O projekty byl mezi školami velký zájem, některé instituce ještě nad rámec přidávaly další termíny."
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Výstupy z jednotlivých programů byly fotografovány, natáčeny a sbírána data pro evaluaci. Zaktuálně se získaný materiál zpracovává.
Začátek aktivity: 01.11.2017
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 1000
Jak byla aktivita financována? Financováno z rozpočtu odboru školství kultury a tělovýchovy

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Je teba počítat s počáteční nedůvěrou kulturních organizací i škol. Pořádat společná setkání, kde si obě strany mohou představit své záměry a požadavky. Je třeba pomoci umělcům a kulturním organizacím sdefinováním cílů a se způsobem jejich evaluace.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? ne

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Evaluován byl každý projekt zvlášť a v současné chvíli probíhá vyhodnocení jednotlivých evaluací a tvorba kompletní evaluační zprávy. Výstupy z programů byly zaznamenávány na kameru a vznikne krátký dokument, který by měl přínos a dopad programů zobrazit.

Evaluační zpráva vzniká. Velmi výstižné jsou citáty, zachycené při hodnocení jednoho z programů: „Jsem spokojená, zlepšila jsem si komunikační dovednost, ať už v týmu nebo na promítání.“ „Vždy jsem si natáčení chtěla vyzkoušet, ale neměla jsem možnost. Jakákoliv zkušenost je dobrá a myslím, že i když se něco nedařilo, tak jsme ten problém dokázali vyřešit, což je k životu potřeba.“ „Naučila jsem se manipulovat s kamerou během natáčení a informace nikdy nejsou k zahození. Zjistila jsem o sobě, že dokážu i trochu „šéfovat“ skupině lidí, ale jen trochu. Asi jsem spokojená, měli jsme sice těžké chvilky, ale výsledek byl fajn.“ „Spolupráce s lektory byla skvělá. Byli mi sympatičtí a dalo se s nimi komunikovat a vždy nám odpověděli na jakýkoliv dotaz. Bylo skvělé se něco dozvědět od lidí z oboru.“

K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Školy i žáci samotní hodnotili programy ve škále od průměru po velké nadšení.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Média byla pozvána na jednotlivá veřejná setkání a také na veřejné výstupy z jednotlivých programů. O programech vznikl seriál v krajských novinách - Jihlavských listech, o programech informoval Český rozhlas, využili jsme Noviny Jihlavské radnice a také městský facebook. Propagaci závěrečných výstupů často dělali i žáci v rámci programu sami. Byla to vlastně součást programu.
Příloha:

Aktéři

Název: Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Další aktéři

Název:Muzeum Vysočiny Jihlava; Oblastní galerie Vysočina

Název:

DIOD; Dům Gustava Mahlera

Název:

Horácké divadlo Jihlava a další
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu