• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Praha 18: Projekt Corrency podporuje mimoškolní aktivity dětí

Městská část Praha 18 realizuje projekt na podporu místní ekonomiky ve spolupráci se systémem Corrency již druhým rokem. Zapojení občané získají příspěvek v řádu několika set korun ve formě elektronických correntů, které mohou ve stanovené lhůtě uplatnit u místních obchodníků a získat tak až 50% slevu na nákup jejich zboží nebo služeb zaměřených na volnočasové a sportovní aktivity.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Praha 18
Příjmení, jméno: Herot Nedomlelová Radka
Organizace: Úřad MČ Praha 18
E-mail: radka.herotnedomlelova@letnany.cz
Telefon: 284 028 166
Téma: Sport, pohybové aktivity a místní rekreace
Kultura, společenský život, volnočasové aktivity, dobrovolnictví

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace?

Cílem projektu Corrency je finančně pomoci rodinám a podpořit místní děti v mimoškolních aktivitách, zejména v kroužcích. Rodiče, kteří mají děti ve věku od 3 do 15 let a žijí v Městské části Praha 18, budou mít prostřednictvím projektu možnost získat finanční příspěvek z rozpočtu městské části. Tento příspěvek mohou využít na nákup volnočasových aktivit pro své děti u provozovatelů nebo spolků na území městské části Praha 18. Městská část vyčlenila 500 000 korun na podporu tohoto projektu, které budou rozděleny mezi 500 registrovaných dětí. Děti musí mít trvalý pobyt v Městské části Praha 18 a zákonný zástupce dítěte také musí mít trvalý pobyt v této městské části. V rámci pilotního projektu budou dětem rozděleny elektronické correnty v hodnotě 1 000 Kč. Díky nim budou moci občané ušetřit až 50 % při platbě za kroužky pro své děti. 

V roce 2022 vyzkoušela MČ projekt Corrency poprvé - byl zaměřen na občany nad 15 let a mohli jej využít na sportovištích v naší MČ. Podařilo se podpořit jak letňanské občany, tak místní podnikatele. Zaměřen byl zejména na sportovní a volnočasové aktivity s provozovnou na území Prahy 18 a podporu zdravého životního stylu.

Ročníkem 2023 chceme navázat a více se zaměřit na cílovou skupinu dětí. Zájem občanů o zapojení o projektu je velký. 
 

Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument? Koncepce prorodinné politiky MČ Praha 18 na období 2023 - 2027
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO - webová stránka na webu MČ Praha 18: https://praha18.corrency.cz/
Začátek aktivity: 01.07.2023
Konec aktivity: 30.09.2023

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 500
Jak byla aktivita financována? z rozpočtu MČ Praha 18
Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? podpora dětí žijících na území MČ Praha 18
podpora místních podnikatelů
Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Klade nárok na uživatele (rodiče dětí) i volnočasové kluby, kdy je třeba se registrovat a splnit pravidla projektu.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? S evaluací čekáme na uzavření ročníku 2023.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Zatím proběhly 2 ročníky, přepokládáme pokračování i do budoucna.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

O projektu CORRENCY byla veřejnost informována prostřednictvím FB MČ P 18, webu MČ P18, místního zpravodaje Letňanské listy i na Veletrhu volnočasových aktivit, který MČ Praha 18 každoročně pořádá (letos se ho zúčastnilo 20 volnočasových organizací). Dále bude informována na třídenní sportovní akci Leťnanský sportovní festival 21. - 23.9.2023.

Základní informace jsou na webu projektu: https://praha18.corrency.cz/

Reportáž Praha TV: https://prahatv.eu/zpravy/praha/praha-18/18484/praha-18-podpori-lokalni-sportoviste-a-obcany-v-pohybu

Článek Pražský patriot: https://www.prazskypatriot.cz/praha-18-spustila-registraci-do-projektu-corrency-od-srpna-zacne-prijimani-correntu/

Aktéři

Název: ÚMČ Praha 18
IČO nebo jiný registrační údaj: 00231321
Adresa: Bechyňská 639, Praha 9 - 199 00
Web: https://letnany.cz/

Další aktéři

Název:https://praha18.corrency.cz/prehled-obchodniku/
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu