• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Kraj Vysočina: "Skutek roku", cena kraje za dobrovolnictví a neziskové aktivity

Ocenění kraje Vysočina pro fyzické i právnické osoby, které se aktivně podílejí na dobrovolných aktivitách a práci v neziskovém sektoru.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: KRAJ VYSOČINA
Příjmení, jméno: Šoukalová Veronika
Organizace: Krajský úřad Kraje Vysočina
E-mail: soukalova.v@kr-vysocina.cz
Telefon: 564 602 586
Téma: Kultura, společenský život, volnočasové aktivity, dobrovolnictví

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? Cena Zastupitelstva Kraje Vysočina s názvem Skutek roku se uděluje osobám, které se podílely na aktivitách v oblasti rozvoje území Kraje Vysočina a neziskového sektoru. Oceněny jsou skutky ze dvou kategorií - fyzických a právnických osob. Fyzické osoby se nominují do oblasti Životní prostředí a zemědělství, Volný čas dětí a mládeže, Poradenství, osvěta a vzdělávání. U právníckých osob je navíc oblast Sociálně zdravotní a Ekonomická.

Cílem soutěže je vzbudit zájem široké veřejnosti o dobrovolné aktivity v rozvoji území a neziskového sektoru a zároveň snaha ocenit ty, kteří se v těchto oblastech nezištně angažovali.

Z 60 veřejností nominovaných dobrých skutků fyzických a právnický osob vybrala veřejnost online hlasováním v měsíci březen 4 skutky fyzických osob a odborná komise vybrala dalších 7 vítězů v kategorii právnických osob. Vítězové byli odměněni finančním šekem v hodnotě 20 000 Kč, kovaným šnekem a byl s nimi natočen videospot, ve kterém svůj skutek představili.
Začátek aktivity: 01.01.2021
Konec aktivity: 11.05.2021
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 290,9
Jak byla aktivita financována? Rozpočet kraje - Zdravý kraj 2021

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? V rámci sběru nominací oslovit partnery, kteří zastřešují činnost různých cílových skupin, především z řad NNO, ale i regionální územní partnery (MAS, SPOV, SMS), aby byl dostatek nominací ze všech oblastí.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? V rámci pandemie se neuskutečnil slavnostní večer s předáváním ocenění, ale ceny se vítězům rozvážely individuálně.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Rostoucí počet zájemců o nominace + zájemců o hlasování v soutěži pro nominované skutky.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Ano, plánujeme. Pořádáme ji každý rok. V roce 2022 se uskuteční již 13. ročník soutěže Skutek roku.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Na konci roku vyšla TZ na oficiálních stránkách Krajského úřadu Kraje Vysočina informace o vyhlášené soutěži a informace o tom, kdy se spouští příjem nominací. O hlasování veřejnosti jsme informovali na sociálních sítích. TZ a článek o vítězích byl zveřejněn na webu kraje a v novinách Kraje Vysočina. Spot v rádiu.

Aktéři

Název: Krajský úřad Kraje Vysočina
IČO nebo jiný registrační údaj: 708 90 749
Adresa: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Web: http://www.kr-vysocina.cz

Další aktéři

Název:KOUS Vysočina, z.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:227 34 686
Adresa:Žižkova 4897/98, 586 01 Jihlava
Web:http://www.kous.cz

Název:

Český rozhlas Vysočina
IČO nebo jiný registrační údaj:452 45 053
Adresa:Masarykovo náměstí 42, 586 01 Jihlava
Web:http://www.vysocina.rozhlas.cz
Detailně zpracované dobré praxe

KRAJ VYSOČINA

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu