• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Strašín: Cyklus publikací "Vůně dobrot z podhůří Šumavy"

Publikace přináší netradiční a poutavé propojení dvou odlišných žánrů. Autorky provází čtenáře od jara do podzimu nejen místní krajinou, ale seznámují čtenáře také s množstvím krajových receptů děděných po generace a interpretují život v oblasti Šumavy odlišným způsobem, než je dosud prezentována. Publikace přináší neotřelý pohled na daný region skrze tradiční místní kuchyni a související zvyky. Náklady na vydání prvních dvou z celkem čtyř částí byly 80 tisíc korun. Přílohy: fotografie.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Strašín
Kontakt: Strašín 16, 342 01 Sušice
Příjmení, jméno: Helíšek Jan
Organizace: Obec Strašín, Strašín 16, 342 01 Sušice
E-mail: helisci@tiscali.cz
Telefon: +420777026845
Téma: Místní tradice, patriotismus a folklor

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Cyklus 4 publikací popisuje šumavský kraj Strašínska a jeho podhůří. Poukazuje na staré zvyky a obyčeje lidí, kteří na Šumavě a v jejím podhůří žijí a pokračují v tradicích svých rodů.
Významným specifikem publikace je účast místních občanů, kteří autorkám ochotně půjčují své rodinné klenoty - staré kuchařské knihy, ručně psané recepty prababiček a babiček, popis rodinných zvyklostí a svátečních rituálů, ale i zajímavé staré fotografie. Občané se tak stávají v přeneseném smyslu spoluautory a zároveň nadšenými čtenáři a propagátoři
uvedeného záměru, který rovněž uvádí i etnografické střípky z minulosti starých rodů Strašínska. Posiluje se tím rovněž zdravý patriotismus k místu, ve kterém občané žijí, pracují a harmonie vztahů mezi lidmi poskytují velké šance a možnosti k rozvoji tohoto území.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Ne
Začátek aktivity: 01.04.2006
Konec aktivity: 03.12.2015
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 80
Jak byla aktivita financována? Aktivita je financována přímo z prodeje knih - tiskařské závody Typos umožňují postupné splácení.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Každé drobné podnikání - a vydávání publikací a jejich tvorba - ve své podstatě jsou drobným podnikáním - má svá úskalí a rizika. Zodpovědnost jednotlivce za vlastní produktivní styl práce, kreativita a rychlé se přizpůsobení poptávce, musí odrážet směr podnikání a rovněž i tvorbu zisku. Autorky a vydavatelka se proto domnívají, že čas a čtenáři prověří, zda jejich záměr je veden tou správnou cestou.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Vzhledem k atypičnosti publikace, která je doplněna fotografiemi šumavského fotografa Jana Kavaleho, vznikla otázka „vydavatele“. Po dohodě s autorkami nabídla Ing.Jiřina Helíšková zřídit malé nakladatelství s názvem TOLIE Ing. Jiřina Helíšková Strašín. Jan Kavale byl rovněž jediným sponzorem – zdarma věnoval své fotografie.
Vstřícnost, ochota ale i odborné rady vedoucího tiskařských závodů Typos a.s. závod Klatovy Václava Mlynaříka, umožňily v určeném rozsahu splácet jednotlivá vydání. Distribuce knih do vybraných knihkupectví a některých informačních centrech je přímá - prostřednictvím nakladatelství a autorek.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Novinové články.Regionální tisk věnuje aktivitám obce Strašín pozornost. Tudíž se zmiňuje i o působení Nakladatelství TOLIE Ing.Jiřiny Helíškové a autorskému počinu Jaroslavy Sucháčové a Ludmily Hromádkové. Další propagace je opět vedena vlastními silami a prostředky.

Aktéři

Název: Jaroslava Sucháčová

Další aktéři

Název:Ing. Jiřina Helíšková - TOLIE
IČO nebo jiný registrační údaj:73675679
Adresa:Strašín 114, 342 01 Sušice

Název:

Obec Strašín
IČO nebo jiný registrační údaj:256099
Adresa:Strašín 16, 342 01 Sušice
Web:http://www.strasin.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Související témata ...

Místní tradice, patriotismus a folklor

Strašín

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu