• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Ml. Boleslav: Školní klub - volnočasové centrum pro všechny

Školní klub v suterénu ZŠ Dukelská v Mladé Boleslavi je volnočasovým centrem. Její zázemí nabízí prostor pro děti, až do podvečerních hodin. Prostor tvoří klubovny, knihovna, keramická dílna, boulderová stěna a především školní "klubkavárna", vybudovaná společnými silami v nepoužívaných prostorách.Projekt byl koordinován za pomoci ředitelky školy, vyučujících, členů školního parlamentu, externí firmy, DDM, Unie rodičů, dětí a vedení města. Akce byla finančně zajištěná z rozpočtu města, EU a dotace sponzorů. Hlavním cílem je, aby prostory fungovaly jako vzdělávací a informační centrum pro žáky školy.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Mladá Boleslav
Kontakt: Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvková organizace
Příjmení, jméno: Mgr. Pavlíková Marcela
Organizace: Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvková organizace
E-mail: 5zsmb@5zsmb.cz
Telefon: +420 326 211 170
Téma: Kvalita a prostupnost vzdělávání; inovativní aktivity škol; poradenství pro rodiče
Kultura, společenský život, volnočasové aktivity, dobrovolnictví

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? ZŠ Dukelská je plně organizovaná škola, jejíž součástí je také pět oddělení školní družiny a školní klub, který byl vybudován v suterénních prostorách školy, kde tak vzniklo volnočasové centrum. Škola je zařazena do sítě škol podporujících zdraví. V letošním školním roce jsme otevřeli přípravnou třídu pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, které také navštěvují družinu a využívají tak nabídku volnočasového centra. Filosofií školy je postarat se o děti nejen v době vyučování, ale také po jeho skončení až do podvečerních hodin. Součástí volnočasového zázemí školy je několik kluboven, keramická dílna, boulderová stěna, knihovna, školní „klubkavárna“. K současné podobě, kdy jsme schopni nabídnout pobyt ve školním klubu všem dětem z druhého stupně a jednomu oddělení družiny a tyto prostory také pronajímat, jsme se „dopracovali“ každoročním zlepšováním podmínek a rozšiřováním nabídky tohoto volnočasového centra. Jsme hrdi především na vznik školní „klubkavárny“, která vznikla v rámci projektu „Klíče pro život“ průřezové téma „Participace“. Během několika měsíců se nám podařilo vybudovat v dosud nepoužívaných prostorách suterénu malou „kavárničku“, kde děti nabízejí drobné občerstvení (snažíme se vybírat zdravé produkty) a také výrobky Fair Trade. Vytvořili jsme zde příjemné prostředí, kde si děti mohou zároveň posedět, popovídat nebo si zahrát šipky nebo kulečník. Celý tento projekt koordinovali za pomoci ředitelky školy členové školního parlamentu, spolupracovali také další vyučující, externí firmy, Unie rodičů a děti také jednaly s vedením města. Díky těmto aktivitám se jim podařilo dojednat finanční spoluúčast nad rámec projektu. Součástí centra jsou také šatny, sprchy a toalety. Do budoucna chceme ještě zlepšit podmínky pro děti, které si zde budou chtít připravovat referáty či jiným způsobem se připravovat na hodinu či vzdělávat se. Naším cílem je, aby tyto prostory fungovaly zároveň jako informační centrum pro žáky školy.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Realizované aktivity jsou dokumentovány nejen na vnitřní síti a webových stránkách školy, ale také v místních médiích.
Začátek aktivity: 02.01.2008
Konec aktivity: 11.04.2014
Příloha
Foto 1 JPG (86 kB)
Foto 2 JPG (108 kB)
Foto 3 JPG (108 kB)
Foto 4 JPG (51 kB)
Jak byla aktivita financována? rozpočet města, projekt EU, dotace sponzorů

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Nápad založit na škole školní klub vznikl před šesti lety při nástupu nového vedení. Začínali jsme v jedné třídě s dvěma hracími stoly a několika knihami. Neustále jsme přemýšleli, jak aktivity klubu rozšířit, jak nabídnout co nejzajímavější a smysluplnou činnost co největšímu počtu dětí. Proto jsme do plánování a následné realizace zapojili také děti prostřednictvím školního parlamentu, rodiče, prostřednictvím Unie rodičů a další subjekty (DDM, město), kteří nám pomohli také finančně.
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Rozhodující okamžiky při budování klubu:
1. Možnost zařadit školní klub do sítě školských zařízení a získat tím pravidelné finanční zdroje alespoň částečně na platy vychovatelů.
2. Vůle a ochota všech zúčastněných takovéto zařízení vybudovat a provozovat.
3. Výrazná finanční podpora vedení města při přestavbě starých částí suterénu na hygienické zázemí + odvětrávání.
4. Nabídka DDM Na Výstavišti na spoluúčast v projektu EU Klíče pro život.
5. Aktivní přístup dětí v rámci činnosti parlamentu při plánování a budování klubkavárny (pravidelné schůzky probíhaly každý týden).
6. Spolupráce s horolezeckým klubem v Mladé Boleslavi při budování boulderové stěny.
7. Povodně v létě 2013, při kterých byl suterén vyplaven, a následně byl zrekonstruován do lepší podoby, než byla ta před povodněmi.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? O našich aktivitách pravidelně informujeme regionální média.
Příloha:

Aktéři

Název: Základní škola Mladá Boleslav,Dukelská 1112, příspěvková organizace
IČO nebo jiný registrační údaj: 75034026
Adresa: Dukelská 1112, 293 01 Mladá Boleslav
Web: http://www.5zsmb.cz

Další aktéři

Název:DDM Mladá Boleslav
IČO nebo jiný registrační údaj:00873373
Adresa:Na Výstavišti 201, Mladá Boleslav
Web:http://www.ddm-mb.cz

Název:

Unie rodičů při 5. ZŠ
IČO nebo jiný registrační údaj:22893211
Adresa:Dukelská 1112, 293 01 Mladá Boleslav
Web:http://www.unie5zsmb.webnode.cz

Název:

Statutární město Mladá Boleslav
IČO nebo jiný registrační údaj:00238295
Adresa:Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav
Web:http://www.mb-net.cz

Název:

ROIN stavebně obchodní společnost, spol. s r.o.
Adresa:Boženy Němcové 577/9, 293 01 Mladá Boleslav
Publicita Mládež v akci - Dobrá praxe Příklad byl zpracován v rámci projektu "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován za finanční podpory Evropské unie
Detailně zpracované dobré praxe

Mladá Boleslav

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu