• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Praha 20: Projekt PŘESTÁVKA - terénní sociální práce na škole

Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Praha 20
Příjmení, jméno: Jiří Mataj
Organizace: Neposeda, z. ú.
E-mail: jirka@neposeda.org
Telefon: +420 739 491 638
Téma: Kvalita a prostupnost vzdělávání; inovativní aktivity škol; poradenství pro rodiče
Kultura, společenský život, volnočasové aktivity, dobrovolnictví

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Sociální pracovníci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež HoPo rozšířili své působení na půdu II. stupně nedaleké ZŠ Stoliňská. Prohloubili tak kontakt se stávajícími klienty sociální služby z řad mládeže a oslovili klienty nové, jejichž nepříznivou sociální situaci pomáhají řešit.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Zprávy ve zpravodaji městské části Praha 20. Příspěvek na workshopu v rámci mezinárodní konference Ohrožená rodina, ohrožené dítě (5. 11. 2015 Praha-Kyje).
Začátek aktivity: 01.09.2015
Konec aktivity: 31.12.2016
Příloha příloha realizace

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 100
Jak byla aktivita financována? Vícezdrojové financování (40% interní zdroje, 60% externí zdroje - rozpočet kraje).

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Terénní sociální práce je vhodná pro jakoukoli trpělivou školu, která stojí o rozšíření stávajících mechanismů řešení problémů výchovného, osobního a rodinného rázu u svých žáků.

Podrobnější popis projektu zde: http://neposeda.org/prestavka/
Příloha příloha doporučení

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Pokud problém, se kterým se nám dítě svěří, dokáže lépe řešit učitel, nelpíme na naší mlčenlivosti a vedeme dítě k tomu, aby se samo, nebo naším prostřednictvím, o problému zmínilo učiteli. Pracovníci takto již v nejednom případě zafungovali jako mediátoři a pomohli prohloubit důvěru žáků ve školu.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Kvalitativní (výsledky porad, intervizí a supervizí) a kvantitativní (počty klientů, počty minut přímé práce) výstupy jsou promítnuty do závěrečné zprávy celého programu HoPo, která bude součástí výroční zprávy organizace za rok 2015.
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Ukotvení soc. pracovníka na škole může trvat delší dobu, přínos není ihned znatelný. Mlčenlivost soc. pracovníků a nevměšování se do role učitelů a vychovatelů (pracovník není dozor) probouzí u dětí (klientů) důvěru, u učitelů někdy pochybnosti. Je třeba komunikovat pracovníkovu roli a specifika.
Příloha příloha monitorování a evaluace ()
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Rádi bychom od nového školního roku 2016/2017 rozšířili aktivitu alespoň na jednu další ZŠ v lokalitě Praha 20, výhody terénní sociální práce na škole chceme nadále prezentovali na odborných konferencích.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Zprávy v lokálním zpravodaji městské části, zprávy v newsletteru organiza Neposeda, z. ú. Dále byl prezentován příspěvek na workshopu v rámci mezinárodní konference Ohrožená rodina, ohrožené dítě (5. 11. 2015 Praha-Kyje).

https://prezi.com/j94w8avg_15x/terenni-socialni-prace-na-skolach/

Další poznámky

Další poznámky Věříme, že i přes přirozeně zdlouhavý start (časově náročné budování důvěry) a cizorodou roli terénního sociálního pracovníka na škole, který učitelům nemůže přímou intervencí pomáhat např. s dozorem, se projekt osvědčí a bude moci posloužit jako inspirace ostatním.

Aktéři

Název: Neposeda, z. ú.
IČO nebo jiný registrační údaj: 69793298
Adresa: Šimanovská 47, 198 00 Praha 9
Web: http://neposeda.org/

Další aktéři

Název:ZŠ Stoliňská (umožnila realizaci na své půdě)
IČO nebo jiný registrační údaj:63830809
Adresa:Stoliňská 823, Praha 9 - Horní Počernice
Web:http://www.zschvaly.cz/
Web:http://neposeda.org/prestavka/
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu