• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Litoměřice: Evaluace kulturních organizací zřizovaných městem

"Výsledkem projektu je podrobné sebehodnocení jednotlivých kulturních organizací města zpracované formou odpovědí na soubor návodných otázek a indikátorů.
Sebehodnocení je individuální a zohledňuje specifika každé hodnocené organizace.
Souhrnně lze říci, že jsme na výstupu získali zajímavou zpětnou vazbu ohledně fungování a dlouhodobého směrování těchto organizací - např. z hlediska jejich vnitřního fungování, komunikace s návštěvníky a veřejností nebo spolupráce s významnými stakeholdery v místě či regionu. Rozkryly se některé slabé stránky, na nichž nyní můžeme společné dále pracovat.
S ohledem na pilotní realizaci proběhla evaluace kulturních organizací v Litoměřicích pod dohledem expertky na kulturu (Dr. Terezy Raabové). Kompletní postup je popsán v Metodice, která v této souvislosti vznikla. Za pomocí Metodiky je možno sebehodnocení dále realizovat již samostatně, bez závislosti na externí odborné autoritě - personálně jsou jej schopny ošetřit samy kulturní organizace. "
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Litoměřice
Příjmení, jméno: Ing. Andrea Křížová
Organizace: Město Litoměřice, vedoucí odboru ŠKSaPP
E-mail: andrea.krizova@litomerice.cz
Telefon: 416916189
Téma: Plánování v tématu kultury a volného času

Popis a výstupy

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO, celý postup je podrobně zpracován formou ""Metodiky evaluace kulturních organizací"" (viz https://www.nszm.cz/publikace). Zpracována byla též závěrečná zpráva z pilotního řešení v Litoměřicích.
Začátek aktivity: 01.07.2016
Konec aktivity: 31.07.2017

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] nespecifikováno
Jak byla aktivita financována? aktivita byla financována v rámci projektu NSZM (ze zdrojů ESF, OP Zaměstnanost)

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Autoevaluaci kultury doporučuji všem městům, které provozují kulturní zařízení a chtějí mít lepší přehled o jejich fungování a budoucích záměrech. Jde o nástroj, který může účinně zlepšit nejen chod samotných kulturních organizací, ale také jejich spolupráci s městem a společné plány do budoucna.
Metodika je zpracována tak, že ji lze využít v jakémkoliv městě/obci v ČR.
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? NE

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Metodika a sebehodnocení v Litoměřicích byly ukončeny v závěru rok 2017, další vyhodnocení této aktivity bude teprve probíhat (březen/duben 2018).
V plánu je periodické opakování evaluace kulturních organizací, aby bylo možno posoudit trendy jejich vývoje a plnění stanovených cílů.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? ANO, výsledek projektu budeme i nadále udržovat, je vhodným doplňujícím nástrojem pro řízení samotných organizací a jeho každoroční aktualizace přinese detailní zpětnou vazbu pro zřizovatele, a to i ve vazbě na poskytovaný příspěvek na provoz organizací.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? články v tisku - Moderní obec, Litoměřický deník, Litoměřicko 24
Příloha:
Články v médiích PDF (71.7 kB)

Aktéři

Název: Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace
IČO nebo jiný registrační údaj: 44557141
Adresa: Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice
Web: http://www.mkz-ltm.cz

Další aktéři

Název:Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, příspěvková organizace
IČO nebo jiný registrační údaj:00360627
Adresa:Mírové náměstí 26, 412 01 Litoměřice
Web:https://www.knihovnalitomerice.cz

Název:

Tereza Raabová, Culture Matters (expert pro téma kultury)
Web:http://www.culturematters.cz

Název:

Národní síť Zdravých měst ČR
Web:http://www.nszm.cz
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Litoměřice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu