• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Břeclav: Knihovna, co má tvář

Naše knihovna se otevřela lidem a knihy jsou prvotní záležitostí. Lidé a práce pro lidi je hlavním cílem naší knihovny. Všechny pobočky se svými aktivitami našly své příznivce, kteří do prostor přichází proto, aby se seznámili s tématy, které je zajímají. Pracovníci knihovny mají volné pole působnosti a mohou přicházet s novými náměty. Knihy jsou důležitou součástí jejich práce, ale inspirovali se i v jiných oblastech a otevřeli se lidem. Naše knihovna má tvář.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Břeclav
Příjmení, jméno: Mgr. Marek Uhlíř, ředitel knihovny
Organizace: Knihovna Břeclav
E-mail: reditel@knihovnabreclav..cz
Telefon: 606,409,527
Téma: Školy, školská zařízení, knihovny, vzdělávací centra - budovy, vybavení, personál; planování
Kultura, společenský život, volnočasové aktivity, dobrovolnictví

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Naše knihovna je místem pro lidi a o lidech. Nejde jen o projekt, ale o soubor projektů a aktivit, kdy se knihovna otevřela lidem. Vedení a celý tým dlouhodobě organizují a vytvářejí takové aktivity, které lidi zajímají a které ji v našem městě chybí. Nejde o masové akce, co by měly přilákat davy, ale o komorní aktivity, které uspokojují a oslovují široké spektrum lidí. A tím myslíme od dětí, seniory, po lidi se zdravotním handicapem.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO - fotogalerie knihovny

Začátek aktivity: 01.01.2009
Konec aktivity: 01.01.2018
Jak byla aktivita financována? Z rozpočtu příspěvkové organizace - Městská knihovna Břeclav, občas z rozpočtu Jihomoravského kraje, Města Břeclav nebo Ministerstva kultury ČR.
Detailní rozpis: Zdarma až max 500 náklady na člověka náklady knihovny - průměrně 1000 Kč za hodinu

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Dejte lidem příležitost jít do nových věcí. Hledejte kontakty a aktivní lidi a nebojte se jich.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? To se stává dost často - nemoc lektora. Nic není problém a my je umíme vyřešit.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Návštěvnost a zpětnou vazbu od návštěvníků, vyhodnocení dotazníků, komunikace FB.
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Lidé nám řekli co chtějí a přinesli návrhy sami, co máme vylepšit organizačně nebo personálně.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Ano zpátky ni krok.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Alfa a omega všeho, tiskové zprávy, web, FB, YT, IS, IST

Další poznámky

Další poznámky Když necháte tým pracovat a vytvoříte mu podmínky, přijde to samo. Na naší knihovně je vidět, že aniž by dělala masivní kampaně a ohromovala masy najde si vždy zájmovou skupinu. K dnešnímu dni má knihvna cca 4000 registrovaných návštěvníků knihovny a číslo se stále zvyšuje. Našla si cestu a oblibu u lidí, kteří sem chodí za svým a cítí se zde jako doma. Stala se tak centrem setkávání a propojování lidí s podobnými zájmy. Kolektiv pracuje pro lidi a ne pro knihy. Filozofie knihovny je nastavena podle nového hesla na webu - Naše knihovny má TVÁŘ.

Aktéři

Název: Městská knihovna Břeclav, příspěvková organizace
IČO nebo jiný registrační údaj: 089605
Adresa: Národních hrdinů 9, 690 02 Břeclav
Web: https://www.knihovnabreclav.cz

Další aktéři

Název:Akademie věd ČR

Název:

Jihomoravská komunitní nadace

Název:

Obchodní hospodářská komora

Název:

Pavel Auzký, Dagmar Benešová
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu