• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Litoměřice: Kampaň "Místa ve městě přátelská rodinám"

Souhrn motivujících nabídek pro pravidelnou účast i návštěvu jednotlivých aktivit pro rodiny s dětmi byl v Litoměřicích představen v rámci 30ti dní pro neziskový sektor. Potvrzením účasti v jednotlivých nabízených programech ve slosovatelné kartě byli vylosovaní účastníci odměněni při slavnostním vyhodnocení akce. Příklad dobré praxe může motivovat každého…
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Litoměřice
Kontakt: Koordinátor Projektu Zdravé město a místní Agendy 21
Příjmení, jméno: Vlčková Rita
Organizace: Město Litoměřice - Zdravé město Litoměřice
E-mail: rita.vlckova@litomerice.cz
Telefon: + 420 416 916 447
Téma: Kultura, společenský život, volnočasové aktivity, dobrovolnictví

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Rodiče a děti se zajímavou formou seznámili s vybranými organizacemi, které pro ně během celého roku připravují zájmové a vzdělávací aktivity a motivují je tak k pravidelné návštěvě. Připraveny byly soutěže, zábavné prezentace, dny otevřených dveří a další aktivity. Akce se konala v rámci kampaně 30 dní pro neziskový sektor.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Zápis, fotodokumentace, videoreportáž.
Začátek aktivity: 23.04.2014
Konec aktivity: 31.05.2014
Příloha
Rodiny plakát PDF (2709 kB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 30
Jak byla aktivita financována? Financováno z projektu města Litoměřice MAESTRO - podpořeno z programu švýcarsko - české spolupráce MŽP

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Během 6 týdnů bylo uspořádáno 19 akcí, rodiče si mohli v knihovně vyzvednou informační brožury se startovními kartami, kam dostávali potvrzení o účasti. Startovní karty odevzdali opět v knihovně a účastníci, kteří absolvovali 10 a více aktivit byli oceněni při slavnostním vyhodnocení. Akce probíhala bez jakýchkoli problémů. Doporučujeme prodloužit dobu trvání aktivity na celý rok, aby se zapojilo více rodin a účastníci stihli navštívit více partnery připravených aktivit.
Příloha:
Rodiny infobrožura PDF (2709 kB)

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Během akce jsme se setkávali s pozitivními ohlasy účastníků i pořadatelů. Nepodařilo se ovšem akce dostatečně rozvrhnout na jednotlivé dny a některé akce probíhaly v jeden den. Doporučením je delší časový úsek. Co se osvědčilo při lonské akci pro seniory nešlo plně aplikovat na skupinu rodiče a děti.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Evaluace měla probíhat formou písemného hodnocení při odevzdání dotazníků, ale rodiny dotazník v této části nevyplnily, hodnotily ústně. (všichni senioři odevzdali loni vyplněno).
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Z ústního hodnocení byla akce zhodnocena pozitivně, připomínky k harmonogramu, hodně aktivit v krátké době.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Tato akce se bude konat i příští rok, organizátorem bude skupina pro rodinu, děti a mládež při komunitním plánování sociálních služeb. Aktivity budou rozšířeny a rozprostřeny do celého roku.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Před konáním akce: vylepení plakátů na výlepových plochách a veřejných místech, vytvoření facebookové události, pozvánka na zpravodajském webu litomericko24.cz a v regionální televizi, osobní pozvání. Po akci: Článek z akce v Litoměřickém deníku, článek na zpravodajském webu litomericko24.cz, videoreportáž v Regionální televizi na: https://www.zdravamesta.cz/cz/videogalerie/litomerice-mesto-pratelske-rodinam-letosni-novinka-zdraveho-mesta, web Zdravého města, Radniční zpravodaj
Příloha:

Aktéři

Název: Město Litoměřice (Projekt Zdravé město Litoměřice a MA 21)
IČO nebo jiný registrační údaj: 00263958
Adresa: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
Web: http://www.zdravemesto.litomerice.cz

Další aktéři

Název:Město Litoměřice (Komunitní plánování soc. služeb)
IČO nebo jiný registrační údaj:00263958
Adresa:Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
Web:http://www.komplan.litomerice.cz

Název:

Dílna ručního papíru o. s.
IČO nebo jiný registrační údaj:26620219
Adresa:Velká Dominikánská 33, 412 01 Litoměřice
Web:http://www.rucnipapir.com/index.html

Název:

DDM Rozmarýn
IČO nebo jiný registrační údaj:62769693
Adresa:Plešivecká 15, 412 01 Litoměřice
Web:http://www.ddmrozmaryn.cz/

Název:

Knihovna K. H. Máchy
IČO nebo jiný registrační údaj:360627
Adresa:Mírové náměstí 26, 412 01 Litoměřice
Web:http://www.knihovnalitomerice.cz/

Název:

Kinoklub Ostrov, o. s.
IČO nebo jiný registrační údaj:68954310
Adresa:Svatováclavská 17, 412 01 Litoměřice
Web:http://www.kinoostrov.cz/

Název:

Sváťovo loutkové divadlo
IČO nebo jiný registrační údaj:68974558
Adresa:Tyršovo náměstí 6, 412 01 Litoměřice
Web:http://www.svatovo-dividlo.cz/

Název:

Poradna pro náhradní rodinnou péči, o. p. s.
IČO nebo jiný registrační údaj:26999234
Adresa:Teplická 3, 412 01 Litoměřice
Web:http://www.cpnrp.cz/uvod/
Detailně zpracované dobré praxe

Litoměřice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu